Badsand för strand och botten

Olika material rekommenderas beroende på hur fint material som önskas.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning vid lerigt underlag.
  • Önskas grövre material: betonggrus 0/8 mm eller mursand 0/4 mm, 10-20 cm.
  • Alternativt kan betonggrus och mursand mixas 50 procent av vardera.
  • Önskas finare material: Gungsand (EU-sand) som är ett tvättat material som inte packar sig eller putssand som är bra till att bygga till exempel sandslott.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning vid lerigt underlag.
  • Önskas grövre material: grus 0/8 mm. 
  • Önskas finare material: Gungsand (EU-sand) som är ett tvättat material som inte packar sig eller mursand som är bra till att bygga till exempel sandslott.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.