Boulebana

Rekommendationer från Svenska Bouleförbundet finns på www.svenskboule.se

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Makadam 8/16 mm, cirka 15 cm, som dränerande material.
  • Stenmjöl 0/8 eller 0/4 mm, cirka 10 cm, som ytlager.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Makadam 8/16 mm, cirka 20 cm, som dränerande material.
  • Stenmjöl 0/8 eller 0/4 mm, cirka 20 cm, som ytlager.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.