Dränering

Ett bra och fungerande dräneringssystem ska bestå av singel eller makadam, isolerskivor, dräneringsslang och geotextil. Geotextil ska omsluta dränerings materialet för att undvika att finpartiklar kommer in i slangen och försämrar dräneringsförmågan.

Led gärna bort ytvattnet ifrån huset om möjlighet finns samt undvik att plantera växter närmast husväggen. Du kan istället lägga ett lager med vackra stenar eller dekorativt singel.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation.
  • Makadam 4/8,  8/16 mm eller singelkross i olika fraktioner.
  • Kapillärbrytande material, det vill säga tvättat material, rekommenderas.
  • Rörgravsfyllning som resterande fyllning.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation.
  • Makadam 4/8 och  8/16 mm eller singelkross i olika storlekar.
  • Kapillärbrytande material, det vill säga tvättat material, rekommenderas.
  • Rörgravsfyllning som resterande fyllning.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.