Gräsmatta

Anläggningsjord består av torv, kompostmaterial, sand och lera. Jorden är ofta gödslad med NPK fullgödselmedel och kalkad med kalkstensmjöl.

Mullhalten är 3-7 procent och pH-värdet är 6-7. Tänk på att jord sjunker ihop efter utläggning, så låt den gärna sätta sig 5-7 dagar och fyll sedan ut eventuella gropar för bästa slutresultat.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Fukthållande lager till exempel lera eller B-jord under gräsmattan.
  • För att finjustera och förbättra gräsmattan rekommenderar vi golfjord. Sand eller grusmaterial kan användas för avjämning eller utfyllnad.
  • Anläggningsjord minimum 10 cm.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Fukthållande lager till exempel lera eller B-jord under gräsmattan.
  • För att finjustera och förbättra gräsmattan rekommenderar vi golfjord. Sand eller grusmaterial kan användas för avjämning eller utfyllnad.
  • Anläggningsjord minimum 10 cm.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.