Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har ett uttalat fokus på detta genom hela organisationen. I den tunga industrin där vi verkar det en utmaning att uppnå nollvisionen för skador och olyckor. Vi har gjort betydande förbättringar under senare år, men antalet olyckor är fortfarande för högt. Vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer.

Infört strikta rutiner

Under de senaste åren har vi infört ett stort antal verktyg för att förutse och förebygga risker och incidenter i verksamheten, till exempel trafikplaner, maskinsäkerhet och säkerhet för externa entreprenörer.

I februari 2015 utformades ett nytt initiativ inom Jehander och NorStone, som kalls för Safe Start. Safe Start är en översyn av verksamheten och produktionsutrustningen, och görs cirka tio gånger per år med olika teman.  Enligt dessa Safe Start-initiativ kan en anläggning inte gå tillbaka till produktion förrän avvikelser har avhjälpts eller en godtagbar åtgärdsplan har tagits fram för att avhjälpa brister.

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen. Programmet Safe Behaviour Initiative introducerades för några år sedan och det syftar till att öka kunskapen i organisationen. Införandet av verktyg som 1-1 samtal, säkerhetssamtal, Take One (ta en minut att reflektera) och ordning- och redaprinciperna 5S har varit avgörande för att minska antalet arbetsplatsolyckor.

För att minska risken för olyckor på arbetsplatsen utbildar vi medarbetarna löpande. Arbetsledarna utbildas också i observation, kommunikation och att sätta standarder, och alla medarbetare deltar i löpande förbättringsarbete kring säkerheten. Varje år håller vi en säkerhetsvecka vid våra anläggningar då vi har särskilt stort fokus på säkerhetsfrågorna och arrangerar särskilda utbildningstillfällen. Säkerhetsveckan genomförs vid alla enheter inom HeidelbergCement. ​