Hundrastgård

Att anlägga en hundrastgård kan göras på olika sätt, bland annat beroende på det befintliga underlaget. Nedanstående är en allmän rekommendation.

Förslag på materialval från Jehander i region Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Singel eller makadam 8/16 mm.
  • Ytlager av singel 4/8, 4/12 mm eller gungsand 1,0/4,0 mm, 5-10 cm.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.