Paddock

Paddockar och ridbanor kan byggas på många olika sätt beroende på användning och markförhållanden. Denna rekommendation gäller för en utomhusridbana.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

 • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
 • Bergkross 0/32 mm, 10-20 cm.
 • Ytterligare ett lager geotextil för materialseparation.
 • Stenmjöl 0/4 mm, 5-10 cm.
 • 10 cm blandning bestående av 70 procent sand 0/4 mm och 30 procent betonggrus 0/8 mm.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

 • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
 • Bergkross 0/32 mm, 10-20 cm.
 • Ytterligare ett lager geotextil för materialseparation.
 • Stenmjöl 0/4 mm, 5-10 cm.
 • 10 cm blandning bestående av 70 procent sand 0/4 mm och 30 procent grus 0/8 mm.
 • Till topplager rekommenderas 7 cm tvättad sand.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.