Plantering, rabatt och trädgårdsland

Planteringsjord är en trädgårdsjord avsedd för planteringar, rabatter och trädgårdsland. Jorden garanterar bästa möjliga start för växten. Planteringsjorden är dessutom lämplig att förbättra kökslandets kanske något ”trötta” jord med.

  • Jorden är ofta gödslad och kalkad med kalkstensmjöl.
  • Mullhalten är 5-8 procent och pH-värdet är 6-7.
  • Notera att denna jord inte har samma struktur och höga innehåll av torv som förpackad planteringsjord.
  • Busk- och trädplaneteringar kan med fördel täckas med ogräsduk eller täckbark, alternativt båda delar.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm och i Gävle/Tierp:

Planteringsjord
Planteringsjord Jehander Enhörna.
Ogräsduk
Geotextil. 2x25
2x25
Täckbark
Täckbark Jehander Enhörna.

Produktfakta

Torv (H5-7) blandas med sand, åkerjord eller lera och fibermull, den sorteras till en homogen lättarbetad planteringsjord. Jorden är kalkad och grundgödslad. På vår anläggning i Riksten ersätts kalken och konstgödningen med kompost. Anlagda ytor måste underhållsgödslas under säsongen. Planteringsjorden har en volymvikt på cirka 1 200 kg/m3.


Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.