Quarry Life Award

Jehander arrangerar en vetenskaplig tävling för biologisk mångfald där studenter och unga forskare är välkomna att delta.  

Sista anmälningsdatum är passerat för denna gång och du kan följa tävlingen på www.quarrylifeaward.com. Vi planerar för en ny omgång av Quarry Life Award 2015-2016.

För andra gången genomför nu koncernen HeidelbergCement, där Jehander ingår, The Quarry Life Award, för att främja biologisk mångfald i och omkring stenbrott och täkter.

Tävlingen pågår över hela världen där HeidelbergCement har verksamhet. Svenska projekt ingår i deltävlingen för region Norra Europa, med möjlighet att kvalificera sig till den internationella tävlingen. Väl genomförda projekt kan premieras med en vinst på upp till 30 000 euro.

Vem kan delta?
Nu söker Jehander studenter och yngre forskare inom till exempel biologi, ekologi och landskapsarkitektur, som vill genomföra projekt i någon av grus- och bergtäkterna Löten (Ekerö) och Gråbo (Lerum) under våren 2014. Detta är ett bra tillfälle att genomföra ett examensarbete.

Även intresseföreningar är välkomna att delta.

I Quarry Life Award får deltagarna möjlighet att göra fältstudier direkt kopplade till den industriella verksamheten, med chans att påverka och utveckla företagets arbete med biologisk mångfald.

Projekten
Projekten kan vara kopplade till kartläggning, förvaltning under pågående verksamhet, eller efterbehandling. Exempel på frågeställningar:
 

Hur kan vi bäst kan planera materialbrytning/uttag och samtidigt stödja biologisk mångfald?
Hur kan vi efterbehandla täkter när vi avslutat brytningen?

Det kan också arrangeras som utbildningsprojekt för elevgrupper.
 

Detaljerade täktbeskrivningar hittar du här: Löten - Gråbo

Så här deltar du
Skriv ner din projektidé
Sammanfatta din idé i projektmallen och skicka in senast 1 mars. Läs mer om hur du går till väga. Därefter får du en första analys av förslaget och tips om eventuella justeringar inför den slutliga deadlinen 1 mars.

Urval – topp 5
De fem bästa förslagen i region Norra Europa (Sverige och Norge) får möjlighet att genomföras. Besked ges i mitten på mars 2014.

Genomförande april–september
April-september genomförs fältstudierna. Studenterna kan lägga upp bilder och berätta om sina projekt på den gemensamma bloggplattformen. Aktiviteter och slutsatser sammanfattar projektdeltagarna i en slutrapport som lämnas in 30 september 2014.

Bedömning
Projekten bedöms först av en regional jury och resultatet tillkännages vid en prisceremoni i november. Vinnaren går vidare till den internationella tävlingen som avgörs i december.

Emma Sjöberg

Koordinator Quarry Life Award Northern Europe
Tfn: 
08-58 79 69 00