Sandlåda och lekplats

Till sandlådan används sand som är bakbar. 

Gungsand säkrar barnens lekplatser

Att gunga är kul, men att ramla av och att slå sig är inte lika roligt. Därför är det viktigt med ett stötdämpande material under gungställningen som gör att fallet inte blir så hårt. EU har särskilda säkerhetskrav på sand till gungor och lekplatser. Det ska vara en sand som inte packar sig, eftersom finmaterialet är borttvättat.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm och Gävle/Tierp:

Geotextil för materialseparation och för att försvåra för gräs och andra växter att etablera sig.
Geotextil. 2x25
2x25
Putssand för sandlådor.
Putssand 0-2 art nr 111 Jehander Ledinge.
Gungsand (EU-sand) för lekplatser där sanden ska fungera som stötdämpande fallskydd.
Gungsand EU N 1-4 Jehander Ledinge.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.