2016 augusti 29

Jehander minimerar damningen med täckta flak av ballasttransporter i Stockholm

Som en av de första i branschen övergår Jehander till att ha täckta flak på sina lastbilar vid sand- och grusleveranser i Stockholmsområdet. Kravet är en del i det nya samarbetet med transportören Märsta Förenade.

– Det finns alltid en risk för damning och spill på vägen när vi fraktar vårt material. För att minska negativa konsekvenser både för miljön och för fordon på vägarna börjar vi nu köra med täckta flak, säger Pär Åström, chef för försäljning och affärsutveckling på Jehander.

– Vi vill säkerställa att både produktion och leverans av våra produkter sker på ett säkert och hållbart sätt i hela kedjan.

För Jehander ligger miljö- och hållbarhetsfrågor högt upp på agendan och de arbetar såväl på egen hand som i samverkan med underleverantörer kontinuerligt för att minska miljöbelastningen och klimatpåverkan.
Som ytterligare ett led i detta tankas sedan i maj Märsta Förenade-lastbilarna och de flesta gula maskiner i täkterna i Stockholm med en klimatanpassad diesel som är till hälften förnybar vilket innebär minskade fossila utsläpp.

För mer information: Jehander: Pär Åström, chef för försäljning och affärsutveckling på Jehander, 08-625 63 03, 0708-20 63 00, par.astrom@jehander.se