Trädäck

Oavsett om trädäcket vilar direkt på marken eller läggs på plintar med luftspalt, är ett lager av makadam att rekommendera för att underlätta dränering och försvåra för ogräs att etablera sig. För gjutning av plintar används betonggrus.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Trädäck med luftspalt: 5-8 cm makadam 8/16 mm.
  • Trädäck direkt på mark: 5-8 cm makadam 8/16 mm, alternativt 16/32. 3-5 cm stenmjöl 0/4 mm för avjämning.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Trädäck med luftspalt: 5-8 cm makadam 8/16 mm.
  • Trädäck direkt på mark: 5-8 cm makadam 8/16 mm, alternativt 16/32. 3-5 cm stenmjöl 0/4 mm för avjämning.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.