Halkbekämpning

Jehanders produkter för halkbekämpning ger ett säkrare samhälle på vintern.

Halkolyckor medför stora kostnader och förra vintern inträffade 15 000 benbrott i Sverige på grund av halkolyckor, vilket ledde till 27 000 vårddygn som kostade 25 miljarder i totalt. Halkstopp reducerar personskador i samhället betydligt. 

Våra vinterprodukter är krossat berg som strös ut på vägar och gångbanor för att minska halkolyckor.

Vi erbjuder följande:

  • Halkstopp 2-6 mm stenar av krossat berg.
  • Halkstopp 4-8 mm stenar med eller utan salt.
  • Saltblandat bergkross 0-8 mm.
  • Huddingeblandning är 40 procent sandningssand, 60 procent halkstopp och 1-2 procent salt.

Det bästa materialet för halkbekämpning är bergkross i en väl utprovad kornstorlek på 2-6 millimeter krossade stenar. Jehander tillverkar vinterprodukter i Sälgsjön i Gävle och Strömsberg utanför Tierp. I Stockholm produceras det i täkterna Bro, Bålsta, Enhörna, Ledinge och Riksten.

Krossgrus saltblandat art nr 190
Krossgrus saltblandat art nr 190