2017 september 25

Jehander bjuder in unga forskare för att stärka biologisk mångfald i täkter

Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras när byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där Jehander ingår, nu lanserar den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award. 

Vi söker aktivt studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur, som vill vara med och vidareutveckla branschens arbete med biologisk mångfald vid verksamhetsplatserna. I Sverige finns chans till projekt- eller examensarbete vid bland anant en av Jehanders täkter i Stockholmsområdet.

Genom att involvera studenter och unga forskare vill vi stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden.

– Vi sätter stort värde på samarbetet med universitets- och forskningsvärlden i de här frågorna. Det är absolut nödvändigt för oss som industriaktör att ha dessa frågor högt på agendan. Vår materialutvinning och produktion måste gå hand i hand med en god närmiljö och ett hållbart samhälle, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe.   

Förra omgångens vinnare i regiontävlingen för Northern Europé var tre biologistudenter från Linnéuniversitetet som presenterade ett förslag på en anlagd våtmark för att gynna naturen vid Jehanders systerbolag Cementas kalkstensbrott på Öland. Deras förslag går att tillämpa på fler platser och de har därför bidragit med ny praktisk kunskap till hela branschen.  

Studenter, forskare och intresseföreningar kan delta genom att skicka in sin ansökan och projektidé senast den 20 november 2017. De bästa förslagen går vidare och under vår och sommar 2018 genomförs fältstudier. 

De bästa bidragen belönas med upp till 5 000 euro inom regionen och har möjlighet att gå vidare till den internationella tävlingen och en prissumma på 30 000 euro. Vinnarna utses under hösten 2018. 

Mer information för deltagare i Sverige hittar du på www.heidelbergcement.se/quarrylifeaward  

För frågor, kontakta Per Brevik, Director Sustainability, HeidelbergCement Northern Europe, tel: +47 22 87 84 72, per.brevik@heidelbergcement.com eller Kajsa Hebeler, Project Manager Sustainability och koordinator för Quarry Life Award Northern Europe, tel: +46 721 673 230, kajsa.hebeler@heidelbergcement.com.