2017 juni 2

Samråd Strömsberg, Tierp

Den 14 juni håller vi ett samråd angående förlängt tillstånd för bergtäkten i Strömsberg, Tierp. Välkommen för att få mer information om Jehanders planer och kunna bidra med synpunkter inför vår kommande ansökan. För mer information klicka här