2017 augusti 8

Smartare tag räddar backsvalan vid sand- och grustäkterna

Jehander samarbetar med ornitologer i ett projekt för att skapa bättre boplatser för den hotade backsvalan vid fem sand- och grustäkter i Stockholmsområdet. Ett antal aktiviteter kommer att göras under två års tid och målet är 1 000 häckande bosvalor i täkterna år 2018.

Läs mer om projektet och vårt samarbete med BirdLife.