Gävle hamn expanderar 

Gävle har Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg. Hamnen har ett strategiskt läge med södra Norrland, Mälardalen och Dalarna som naturligt upptagningsområde och utgör en viktig resurs för regionen.

Gävle Hamn AB satsade under 2010-2015 minst 700 miljoner kronor på nya kajer, bättre infrastruktur och effektivare hantering. Farleden in till hamnen muddrades vilket möjliggjorde trafik med betydligt större fartyg. Sjöfartsverket betalar två tredjedelar av muddringen medan Gävle Hamn stod
för resten.

 

Kund:

Gävle Hamn AB
Entreprenör:Peab Anläggning
Jehanders åtagande:Leverans av 130 000 ton bergkross som använts för att stabilisera och täck in delar av det förorenade bottenmaterialet. 
Gävle Hamn AB
Fredriksskansvägen
806 47 Gävle
Sverige