Grusprodukter

Grusprodukter är sten, grus och sand som tas direkt från rullstensåsar. De sorteras i olika fraktioner och vissa tvättas. Singel är siktad natursten med runda avslipade former i olika storlekar.

Grussprodukter i Stockholm

Putssand (sandlådesand) 0/2

Putssand 0-2 art nr 111 Jehander Ledinge.
Mursand (fogsand) 0/4
Kabelsand 0/4
Markbädd 0/8
Markbädd N 0-8 Jehander Ledinge.
Betonggrus (sättgrus) 0/8
Singel 8/16 (bild), 16/28
Singel N 8-16 art nr 709 Jehander Ledinge.
Stopssten
Kullersten, harpad 80/200, >200
Kullersten Jehander Ledinge.

Grusprodukter i Gävle/Tierp

  • Grusfyllning osorterad
  • Sten 80/123, 125/250, 80/250
  • Mursand 0/4
  • Betonggrus 0/8
  • Grus 0/8
  • Väggrus 0/16
  • Bärlager 0/32
  • Förstärkningslager 0/90
  • Singel/makadam 4/8, 8/16
  • Singel 8/16, 16/32