Jordprodukter

I vårt sortiment ingår förstklassiga egentillverkade jordprodukter. Vi tillverkar anläggningsjord, planteringsjord, mineraljord, skelettjord och lecajord. Vår barkmull och dressjord är utmärkt för underhåll och förbättringar av gräsytor. Vår dressjord består av torv, barkmull och sand som blandas noga för att sedan sorteras över fina såll. En tidig toppdressning bevarar markfukten och ökar gräsets slitstyrka. Vi kan inte garantera helt ogräsfri jord.

Anläggningsjord

Anläggningsjord består av torv, kompostmaterial, sand och lera. Jorden är ofta gödslad med NPK fullgödselmedel och kalkad med kalkstensmjöl. Mullhalten är 3-7 procent och pH-värdet är 6-7.

Anläggningsjord Jehander Enhörna.

Planteringsjord

Planteringsjord är en trädgårdsjord avsedd för planteringar, rabatter och trädgårdsland. Jorden garanterar bästa möjliga start för växten. Planteringsjorden är dessutom lämplig att förbättra kökslandets kanske något ”trötta” jord med. Jorden är ofta gödslad och kalkad med kalkstensmjöl. Mullhalten är 5-8 procent och pH-värdet är 6-7.

Planteringsjord Jehander Enhörna.

Fotbollsplaner och gräsmattor

Dressjord är en toppdressingprodukt som är speciellt lämpad för fotbollsplaner och gräsmattor. Dressjorden bidrar till att förlänga växtsäsongen på fotbollsplaner och golfgreener genom att jorden får en bättre struktur och ett tillskott av humusämnen. Gräset blir tätare och tål slitage bättre.

Dressjord Jehander Enhörna.

Jordförbättring

Barkmull är ett utmärkt jordförbättringsmaterial som aktiverar och stimulerar det biologiska livet i marken och tillför humusbildande material som förbättrar jordens porsystem och struktur, speciellt lerjord.

Barkmull Jehander Enhörna.

Ogräsbekämpning

Täckbark är komposterad bark i storlek 10/40 mm. Den används som marktäckning i rabatter och liknande, och motverkar etablering av ogräs och tillför jorden värdefulla mullämnen. Ogräsbekämpning genom marktäckning med täckbark ger lägre kostnad än med manuell bekämpning. Marktäckning kan utföras under hela året och minskar behovet av kemisk bekämpning.

Täckbark Jehander Enhörna.

Rhododendronjord

En väldränerad något grövre jord framtagen för växter som inte trivs i kalkhaltig jord utan fodrar ett lågt pH-värde.

Trädplantering

Skelettjord kan användas till trädplantering. Jorden innehåller grövre makadam som ger luft marken och jorden blir mer porös, vilket är bra för trädets rotsystem. Skelettjord består av 30 procent anläggningsjord och 70 procent grövre makadam, så kallad skärv.