Produktionsutrustningens utveckling inom bergmaterialindustrin

Från den långa grusåsen utmed Ekerö och Munsö har det levererats material under århundradena till uppbyggnad av Stockholm stad. Utrustningen har utvecklats från handlastning med spade till en effektiv miljövänlig produktion med industrialiserad brytning och avancerade maskiner.

I början av 1900-talet användes rälsgående vagnar som drogs med handkraft. Från 1920 och framåt började maskinerna ersätta handkraft. Till exempel började bandtransportörer och stora gripskor att användas som underlättade arbetet betydligt. Grustagen moderniseras under 1930-talet med diesellokomotiv, bandtransportörer och gripskopor. På 1940-talet fanns en ånggrävmaskin på Löten som kördes av två personer. En eldade och den andre rattade spakarna och lastade tågvangar som sedan kördes till pråmarna.

På 1960-talet ersattes de gamla släpspelen med motoriserade scrapers, lokalt kallade "osthyvlar". Maskinerna gav mycket grusmaterial på kort tid och hjullastare behövdes inte. Scrapern skrapade upp material och lossade över ett råvarugaller i marken. Under det fanns ett transportband till krossar och sortering. Scrapers fanns i verksamheten till mitten på 1970-talet då de ersattes av bottentömmare. Det var stora traktorer som drog stora släp som kunde öppna botten för att släppa ut material. De kunde ta stora lass och användes när det var stora avstånd. De lastade drygt tre gånger så mycket som en scraper.

En stor förändring var införandet av den första hjullastaren. 1968 införskaffades en dragline för att hämta material under vatten. Den ersattes av en så kallad Schwimmgreifer som togs i bruk i början på 1970-talet. Det var en grävmaskin placerad på en ponton som användes för att utvinna material från sjöbotten.

1950-1973 var det stora bostadsbyggandets epok, då över en miljon bostäder som byggdes krävde mycket sand och grus. Produktionen blev mer effektiv med mer avancerad teknik såsom hjullastare och grävmaskin. Industrialiseringen av verksamheten på 60-talet innebar en kraftigt ökad produktion och de tyngsta och farligaste arbetsmomenten försvann.