Chefernas attityd ger en engagerad säkerhetskultur

På Jehander har behovet av en dedikerad person för hälsa och säkerhet varit stort. Därför har man anställt John He, hälso- och säkerhetsrådgivare (HSE Advisor). Hans uppgift är att stärka det viktiga säkerhetsarbetet i verksamheten.

John He, säkerhetsansvarig. John He, HSE-advisor, Jehander
John He, HSE Advisor, Jehander

– Min roll är rådgivande. Jag ska först och främst åka ut till Jehanders täkter och ge tips och råd kring hälso- och säkerhetsfrågorna. Men jag kommer även att agera stödjande. Tidigare rådgivare har arbetat deltid med frågorna, vilket lett till många omstarter. Jag kommer att vara dedikerad på heltid för rådgivning och stöttning, säger John He, HSE Advisor på Jehander.

En viktig roll i arbetet är att förmedla nya direktiv från koncernen vad gäller hälsa och säkerhet och se till att de följs upp.

John kommer att fokusera arbetet på täktcheferna. Chefernas attityd skapar säkerhet och ordning och reda. Och är de tydliga i sitt budskap får de med sig medarbetare på tåget.

– Man ska Inte komma med förmaningar, peka med hela handen och hänvisa till policys. Utan förklara varför arbetet är viktigt, då skapas engagemang, säger John.

”Man får sakta växa in i rollen för att få en engagerad säkerhetskultur.” /John He, HSE Advisor på Jehander.

– Tydlighet är A och O. Du kan inte komma med dubbla budskap. Har vi riktlinjer är de till för att följas, ända tills nya direktiv tas, förklarar John.

John hoppas också på att kunna engagera flera skyddsombud i täkterna. Jag vill även få till ett samarbete mellan täkterna där man delar kunskap och tar tillvara varandras idéer. Tanken är att ge skyddsombuden resurser, rättigheter och tid att avsätta för arbetet. Inte bli ålagd extraarbete som istället kan leda till stress.

– Det finns en hel del arbete att göra. Och även om jag vill påskynda processen vet jag att jag sakta måste växa in i rollen för att få en ännu mer engagerad säkerhetskultur, avslutar John.

Jehanders verksamhet:

  • 6 täkter i Gävle och Tierp
  • 6 täkter i Stockholm
  • 3 terminaler i Stockholm

Läs även vd Pär Åströms tankar kring hälsa- och säkerhetsarbetet.