2018 april 23

Ny Jehandertäkt i Ekeby säkrar material till byggandet i södra Stockholmsregionen

2011 lämnade Jehander in ansökan till Mark- och miljödomstolen för bergtäkten i Ekeby, Haninge kommun söder om Stockholm. Efter en lång process med bland annat överklagan från Jehanders sida har man nu fått godkänt på den.

- Det positiva beskedet från Mark- och miljödomstolen är en lättnad för Jehander. Det är en stor efterfrågan på krossat bergmaterial av den höga kvalitet som krävs för framställning av bland annat betong och asfalt. Det är generellt en brist på materialet men nu får vi stärkta förutsättningar att leverera det här viktiga byggmaterialet till södra Stockholmsregionen, säger Pär Åström, vd Jehander.

Den industriella verksamheten kommer att starta först om ett par år, efter inledande planering, förberedelser och investeringar.

Ansökan omfattar:

  • Uttag och förädling av 4 miljoner ton berg.
  • Krossning av upp till 250 000 ton berg och upp till 100 000 ton inkörda rena schaktmassor (t ex entreprenadberg) per år.
  • Mellanlagring, förädling och återvinning av upp till 100 000 ton per år av rivningsmassor som tegel, betong och asfalt.
  • Återvinning av upp till 50 000 kubikmeter skogsbruksavfall per år.
  • Tillverkning av upp till 25 000 ton jord per år.
  • Mottagning av upp till 60 000 ton per år rena icke återvinningsbara schaktmassor som lera, muddermassor och moräner för efterbehandling.

Mark- och miljödomstolen har ställt ett tilläggskrav om att vänstersväng mot Tungelsta måste förhindras för tunga fordon som åker ut från täktområdet. Detta för att inte belasta Tungelsta med mer tung lastbilstrafik.

För frågor kontakta Pär Åström, vd Jehander, tel. +46 7082063 00, eller Niklas Skoog, chef Mark och tillstånd på Jehander, tel +46 708 86 76 15.

Niklas Skoog

Mark och täkttillstånd
Tfn: 
031-86 76 15