Garageinfart och grusväg

Att bygga en garageinfart är i princip som att bygga en väg. Den ska bära trafik utan att deformeras och den ska tåla slitage. Ett bra underarbete är viktigt, och förlänger livslängden på infarten. Packa varje material med vibrator, en så kallad padda, och snåla inte med materialtjockleken på grundlagret.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Grundlager av bergkross 0/63 mm eller bergkross 0/32 mm, cirka 20-25 cm, och därpå ytterligare ett lager bergkross 0/16 mm, cirka 4-6 cm.
  • För underhåll av grusväg rekommenderas bergkross 0/16 mm.
  • Vid asfaltering krävs inget topplager/förslitningslager.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Grundlager av bergkross 0/63 mm eller bergkross 0/32 mm, cirka 20-25 cm, och därpå ytterligare ett lager bergkross 0/16 mm, cirka 4-6 cm. Packas ihop cirka 20 procent.
  • Topplager (förslitningslager) cirka 4-6 cm av makadam 8/16 eller 16/32 mm.
  • För underhåll av grusväg rekommenderas bergkross 0/16 mm.
  • Vid asfaltering krävs inget topplager/förslitningslager.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.