Pool

Då det finns många olika typer av pooler rekommenderar vi att inhämta anvisningar från poolleverantören. Se respektive leverantörs hemsida.

Enklare poollösningar, så kallade SPA-bad, ställs oftast på platt yta eller på trädäck.

Förslag på materialval från Jehander i Stockholm:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Mursand 3-5 cm rekommenderas till avjämning för enkel plastpool ovan mark.

Förslag på materialval från Jehander i Gävle/Tierp:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning.
  • Mursand 3-5 cm rekommenderas till avjämning för enkel plastpool ovan mark.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångsätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.