Storsäck Stockholm

Följande produkter kan beställas i storsäck: 

  • Sand, grus, kross och jordprodukter
  • Tvättade produkter och barkmaterial
  • Leca 12/20
  • Sportprodukter
  • Röd Ålandsgranit
  • Svart Gävlegranit
  • Kullersten 150/250
  • Halkstopp
  • Ecomassa 

Första säcken kostar från 1 900 kronor beroende på material och vid beställning av fler säckar vid samma beställnings- och leveranstillfälle kostar varje säck från 1 600 kronor per styck.

Leveranser längre bort än 4 mil (Ledinge 2 mil) från anläggningen debiteras 350 kronor per mil. Alla priser inkluderar för övrigt material, transport, eventuell grusskatt och moms. Faktureringsavgift tillkommer med 50 kronor per faktura.

Kontakta kundtjänst för leveransbesked.

Leverans av storsäck kan även göras med helikopter i mer otillgänglig terräng, till exempel i Stockholms skärgård.