Bergkrossprodukter

Bergkrossprodukter är indisturellt tillvkerat material av berg som krossas och sedan siktas i olika fraktioner.

Bergkrossprodukter i Stockholm

 • Rörgravsfyllning/bergkross
 • Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8
 • Makadam 2/6, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 32/63, 32/90
 • Makadamballast klass I 32/63
 • Makadamballast klass II 16/32
 • Bergkross 0/12
 • Röd Ålandsgranit 0/8, 6/12
 • Svart Gävlegranit 0/8, 0/16, 8/16
 • Bergkross 0/16, 0/32, 0/63, 0/90, 0/150
 • Skärv

Bergkrossprodukter i Gävle/Tierp

 • Bergkross 0/16, 0/150
 • Bärlager 0/32
 • Förstärkningslager 0/63, 0/90
 • Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8
 • Halkstopp 2/6
 • Makadam 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 32/64
 • Makadam KL1 32/63
 • Makadam KL2 16/32
 • Samkross, återvunnet 0/125
 • Jehanderblandning 2 % salt
 • Skelettsten 80/150
 • Berg 0/700
 • Svart stenmjöl 0/8
 • Svart makadam 8/16
 • Svart vägkross 0/16
 • Makadam KK7 4/8, 8/11, 11/16
 • Skyddsfyllning kross 0/16