Jehandermakadam under nya dubbelspåret mellan Furuvik-Skutskär

Tågsträckan mellan Skutskär-Furuvik var tidigare den enda enkelspårssträckan mellan Gamla Uppsala och Gävle. För att öka kapaciteten för fler tåg att trafikera banan har nu ett dubbelspår byggts. I juni 2016 började det nya dubbelspåret att trafikeras.

Målsättningen var att i framtiden öka upp antalet gods- och persontågstransporter, kapa restider och möjliggöra för fler att välja tåget. En möjlighet att flytta transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp och bättre miljö som följd.

Projektägare:Trafikverket
Entreprenör:NCC och Infranord
Under entreprenör:NCC
 

Jehander sålde under 2014-2015 totalt 365 000 ton till dubbelspåret via NCC. De större mängderna var:

 
  • Underballast 0/90 = 278 000 ton

  • Banverksmakadam kl1 32/63 = 23 000 ton
  • Förstärkning 0/150 = 16 000 ton
  • Banverksmakadam kl2 16/32 = 8 000 ton
  • Stenmjöl 0/8 = 7 000 ton
  • Bärlager 0/32 = 5 000 ton
  • I övrigt diverse fraktioner.

 

Jan Granlund

Platschef Gävle/Tierp/Skutskär/Sandviken
Tfn: 
08-625 63 00
Sand & Grus AB Jehander
Skogmursvägen 99
805 91 Gävle
Sverige
Sverige