Jehander prestandadeklarationer

Jehander prestandadeklarationer är ett certifikat och beskriver produkternas väsentliga egenskaper. 

CE-märkning är obligatoriskt inom EU vid saluföring av byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard. Till CE-märkningen ska det också finnas en prestandadeklaration. 
BBC-märkningen kommer att finnas kvar som ett komplement till CE-märkningen för att visa att de svenska regelverken är uppfyllda. 

Klicka på respektive anläggning för att hitta prestandadeklaration för respektive produkt.