Halkbekämpningsprodukter

Våra vinterprodukter är krossat berg som sprids på vägar och gångbanor för att minska halkolyckor.

Vi erbjuder följande:

  • Halkstopp, 2-6 mm stenar av krossat berg.
  • Halkstopp, 4-8 mm stenar med eller utan salt.
  • Saltblandat bergkross, 0-8 mm. 
  • Huddingeblandning är 40 procent sandningssand, 60 procent halkstopp och 1-2 procent salt.
  • Jehanderblandning med 2 procent salt.

Det bästa materialet för halkbekämpning är bergkross i en väl utprovad kornstorlek på 2 till 6 millimeter krossade stenar. Jehander tillverkar vinterprodukter i täkten Sälgsjön i Gävle och i Strömsberg utanför Tierp. I Stockholmaområdet produceras det i Bro, Bålsta, Enhörna, Ledinge och Riksten.