Fartygstransport

Fartygstransporter från Jehanders täkter i Mälaren till Stockholm

Fartyget Jehander 1 lastar 1 400 ton per tur, vilket motsvarar ungefär 100 normala billass eller omkring 40 tunga fordonstransporter. Jehander 1 transporterar varje år volymer motsvarande cirka 11 000 fulla lastbilsekipage med släp.

Mindre fartyg hyrs också in och förser kunder vid Mälaren och Stockholms skärgård med ballast.

För leverans med båt kontakta Lars Jönsson, Jehander Företagsförsäljning Stockholm, telefon 08-625 63 26.

Nordanvind

Rolf Hammerfeldt

Ansvarig Driftsledare Flotta & Terminaler
Tfn: 
08-625 63 00
Sand & Grus AB Jehander
Marieviksgatan 25 nb
Box 47124
100 74 Stockholm
Sverige

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder
Tfn: 
08-625 63 26